Duchovní obnova pro dospělé

Duchovní obnovy pro dospělé se konají jednou měsíčně od 9:00 do 14:00 hod. ve věži kostela (Ječná 2, Praha 2). Od 15:00 hod. je dále možnost adorace v kostele a od 15:30 hod. mše svatá. Doprovází P. Ludvík Armbruster SJ.

P. Ludvík Armbruster zve i ty, kteří nikdy duchovní obnově nebyli a neví, co je čeká – vše jim vysvětlí. Lze přijít i na část programu. Obnova i katecheze jsou určeny také zájemcům mimo farnost. Akce je zdarma, není třeba se předem hlásit.