Tanečky a písničky pro kluky a holčičky

Program je určen pro děti od 3 let, mladší sourozenci jsou samozřejmě vítáni - je pro ně připraveno zázemí.

Setkáváme se ve středu od 11:00 - 13:00 hod. (tancování 12:00-13:00 hod. a před tím možnost her).

Přijměte pozvání k prožití roku v rytmu ročních období pomocí říkadel, písniček a her, které provázejí děti už od mládí našich prababiček.
Při každém setkání budeme s dětmi zpívat, tancovat, hrát dětské hudební hry i si připomínat lidové zvyky. Na závěr si přečteme úryvek z oblíbené knihy nebo zahrajeme pohádku.


Kroužek nabízí pohybový rozvoj a podporu hudebního cítění pomocí říkadel, lidových i dětských písniček.
Při práci vycházíme z knih a nahrávek: Hrajeme si u maminky, Studánko rubínko, Ten vánoční čas, Elce pelce kotrmelce a dalších.

Lze se přijít nezávazně podívat. Přihlásit se lze osobně u Pavly Traugottové (bramborik@volny.cz)