Archiv článků

09.10.2014 08:46

Pioradny

U kostela vs. Ignáce fungují tři poradny: rodinná, právní a finanční.

—————

09.09.2011 23:22

Právní poradna

Právní poradna je bezplatně k dispozici první a třetí středu v měsíci od 15 do 17 hod.

—————

31.07.2011 17:30

Hudební doprovod mše svaté

Svatoignácký sbor pod vedením pana J. Blably, hosté a orchestr budou při mši svaté zpívat: W. A. Mozart - Missa in C.

—————

28.06.2011 15:30

Koncert sboru z Ameriky

V kostele sv. Ignáce se uskuteční koncert sboru z Ameriky.

—————

26.06.2011 11:00

Hudební doprovod mše svaté

Svatoignácký sbor pod vedením pana J. Blably bude při mši svaté zpívat: K. Harant - Qui confidunt in Domino, R. Thompson - Aleluja, G. P. Palestrina - Ave Maria, S. Barber - Agnus Dei.

—————

21.06.2011 18:30

Biblická setkání nad Starým zákonem

Biblická setkání nad Starým zákonem, která připravuje P. Josef Blaha SJ, se konají od 18.30 hod. v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Akce je zdarma.

—————

15.06.2011 15:00

Právní poradna

Právní poradna nabízející právní pomoc potřebným lidem je bezplatně k dispozici od 15 do 17 hod. v Jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

—————

12.06.2011 11:00

Hudební doprovod mše svaté

Svatoignácký sbor pod vedením pana J. Blably bude při mši svaté zpívat: P. Cannicciari - Missa ad quatuor voces, O. A. Tichý - Confirma hoc.

—————

07.06.2011 18:30

Biblická setkání nad Starým zákonem

Biblická setkání nad Starým zákonem, která připravuje P. Josef Blaha SJ, se konají od 18.30 hod. v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Akce je zdarma.

—————

05.06.2011 10:00

"Velké kafe"

  “Velké kafe“ je každoměsíčním neformálním setkáním lidí z farnosti. Koná se po mši svaté v 9 hod. v Hudebním sále, kam se dostanete, když projdete sakristií kostela. Je zde možnost si popovídat mezi sebou, seznámit se s kněžími farnosti … dát si kávu a koláč. Akce je...

—————