P. Jiří Kovář SJ

P. Jiří Kovář SJ

kaplan

Narodil se 6. dubna 1958 v Třebíči v rodině s 9 sourozenci. Po studiu střední průmyslové školy (obor silnoproud) pracoval krátce v Energetických závodech v Třebíči. V rámci základní vojenské služby se mu naskytla příležitost působit v Armádním uměleckém souboru v Praze a tuto hudební zkušenost zužitkoval v angažmá ve Státním sboru v Brně. V r. 1980 však zvolil jinou životní cestu: vstoupil do semináře v Litoměřicích a v r. 1985 přijal kněžské svěcení. Jako kaplan působil tři roky v Jihlavě a poté následovala řada venkovských farností: Zhoř, Jamné, Vysoké Studnice. V r. 1992 vstoupil do jezuitského noviciátu na Sv. Hostýně, později v Kolíně. V letech 1995-1996 pracoval v České sekci Radia Vatikán v Římě. Po návratu byl v r. 1997-1998 studentským kaplanem v Olomouci a poté na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Od r. 2005 až do letošního příchodu do Prahy působil jako farář v Českém Těšíně.