Příprava k prvnímu svatému přijímaní a svátosti smíření dětí

Příprava k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření je individuální - vzhledem k vědomostem a časovým možnostem dětí. V případě zájmu kontaktujte katechetku Evu Ge nebo pastorační asistentku Terezu Novotnou.