Příprava na biřmování

Setkávání zájemců o biřmování (příprava na biřmování) začne ve středu 7. října 2015 od 18:30 hod. Přihlašovat se můžete v sakristii kostela či na e-mail: ignac@jesuit.cz (obdržíte zde i bližší informace).