Společenství dospělých

Společenství dospělých se schází v úterý ve 20:00 hod. v klubovně č. 70 (Ječná 2, Praha 2). Doprovází je P. Ludvík Armbruster SJ.