Společenství křesťanského života

Společenství křesťanského života se schází jednou za 14 dní v úterý od 18:15 hod. v klubovně č. 70 (Ječná 2, Praha 2).