Hudební doprovod mše svaté

22.04.2011 17:30

Svatoignácký sbor pod vedením pana J. Blably bude při mši svaté zpívat: Latinskou polyfonii z Velkého pátku.

—————

Zpět