sestra Anna Stachová SSJ

kostelnice

Členka řeholní Společnosti sester Ježíšových.