Mgr. Zdeněk Dubský

trvalý jáhen

Navštěvuje nemocné doma i v nemocnicích a je k dispozici k duchovním rozhovorům. Po dohodě s rektorem kostela může vést pohřební obřady či udělovat svátost křtu. Je zodpovědný za charitu u sv. Ignáce - CHASIG.

Kontakt: vrátnice jezuitské rezidence, Ječná 2, Praha 2, tel.: 221 990 200