Od 15. 12. 2015 má kostel sv. Ignáce z Loyoly nové internetové stránky:  www.kostelignac.cz 

V kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze rozvíjíme pastoraci velkoměstského typu. Snažíme se oslovit celou širokou škálu návštěvníků našeho kostela a doprovázet je na cestě jejich duchovního hledání a růstu. Vedle bohoslužeb nabízíme další duchovní a společenské aktivity, informovanosti slouží náš Zpravodaj. V kostele působí jezuité, kteří zajišťují jeho duchovní správu spolu s týmem spolupracovníků.

Bohoslužby

Pondělí - pátek:

6:15, 7:30, 17:30

každou středu v 19:00 rytmická mše

Sobota:

6:30 (mimo srpen), 7:30, 17:30

Neděle:

7:00, 9:00, 11:00 (latinská), 17:30

Svátost smíření

Pondělí - sobota:

od 7:00, od 16:30

Neděle:

od 6:30, od 8:30, od 10:30,

od 16:30

Rozpis služeb kněží v kostele
 

Mše svaté s rorátními zpěvy

Od pondělí 30. 11. do 24. 12. budou zpívány
při ranních bohoslužbách roráty.

V pátek (4. 12., 11. 12., 18. 12.) jsou slaveny
od 6:08 hod. rorátní mše svaté s lucerničkami.
 

Nejbližší události

4. prosince    Rorátní mše sv. s lucerničkami
                    od 6:08 hod. Je třeba si donést
                    lucerničku se svíčkou, nikoli
                    pouze svíčku (kvůli kapání vosku).
5. prosince    Duchovní obnova pro dospělé
                    od 9:00 hod.
                    Setkání dětí se sv. Mikulášem
                    od 16:30 hod. (bližší informace
                    rodiče dostali)
6. prosince    "Velké kafe" v sále 24.
                    Adventní ztišení s ikonami
                    v Družinské kapli od 18:30 hod.
                    Setkání doprovází P. Josef Čunek.
                    Přicházet je možné kostelem
                    přes sakristii.
11. prosince   Rorátní mše sv. s lucerničkami
                     od 6:08 hod. (informace viz výše)
13. prosince   Pěvecký chrámový sbor Ignis
                    doprovodí hudbou mši sv. v 17:30 h.
                    Adventní ztišení s ikonami
                    (informace viz výše)
15. prosince   Společenství dospělých
18. prosince   Rorátní mše sv. s lucerničkami
                     od 6:08 hod. (informace viz výše)
20. prosince   Adventní ztišení s ikonami
                     (informace viz výše)
24. prosince   Mše sv., zvláště pro rodiny
                     s dětmi
v 16:00 hod.
                     Půlnoční mše sv. ve 24:00 hod.
25. prosince    "Velké kafe" v sále Ignáce Raaba
                     Svatoignácký sbor hudbou
                     doprovází mši sv. v 11:00 hod. 
29. prosince    Společenství dospělých
31. prosince    Mše sv. ve 23:00 hod.
                      v Družinské kapli
                      (vchod Ječná 2, Praha 2).

Právní poradna je bezplatně k dispozici každou první a třetí středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (v případě zájmu do 19:00 hod.). Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková.

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ na telefonu 221 990 224 nebo na emailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo přímo paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.

V září jsme vstoupili do druhého roku Pastoračního plánu Arcibiskupství pražského věnovaného „Nově pojaté spoluodpovědnosti farností a křesťanů“. Znění plánu naleznete na www.apha.cz. Máte-li návrh k uskutečňování Pastoračního plánu v našem společenství, prosíme, vložte ho v písemné podobě do krabice v sakristii či napište na ignac@jesuit.cz.