Náš tým

Josef Čunek SJ

Josef Čunek SJ

rektor kostela

Narodil se 6. června 1955. Do jezuitského řádu vstoupil tajně v roce 1979 ovlivněn již zesnulým slovenským jezuitou Jozefem Porubčanem a fascinován myšlením P. Pierra Teilharda de Chardin SJ. Po studiích filosofie a teologie v Litoměřicích byl v roce 1985 vysvěcen na kněze. Působil v mnoha moravských farnostech, mimo jiné také v Lidečku. Po revoluci působil krátce ve Vatikánském rozhlase a jako socius magistra noviců v Kolíně. Poté absolvoval třetí probaci v Polsku a 31. července 1996 složil v Praze slavné sliby. V tomtéž roce se stal magistrem noviců českého a posléze česko-slovenského noviciátu. Nyní působí jako rektor kostela sv. Ignáce v Praze a představený zdejší jezuitské komunity.

E-mail: cunek(zavináč)jesuit.cz

—————

P. Jiří Kovář SJ

P. Jiří Kovář SJ

kaplan

Narodil se 6. dubna 1958 v Třebíči v rodině s 9 sourozenci. Po studiu střední průmyslové školy (obor silnoproud) pracoval krátce v Energetických závodech v Třebíči. V rámci základní vojenské služby se mu naskytla příležitost působit v Armádním uměleckém souboru v Praze a tuto hudební zkušenost zužitkoval v angažmá ve Státním sboru v Brně. V r. 1980 však zvolil jinou životní cestu: vstoupil do semináře v Litoměřicích a v r. 1985 přijal kněžské svěcení. Jako kaplan působil tři roky v Jihlavě a poté následovala řada venkovských farností: Zhoř, Jamné, Vysoké Studnice. V r. 1992 vstoupil do jezuitského noviciátu na Sv. Hostýně, později v Kolíně. V letech 1995-1996 pracoval v České sekci Radia Vatikán v Římě. Po návratu byl v r. 1997-1998 studentským kaplanem v Olomouci a poté na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Od r. 2005 až do letošního příchodu do Prahy působil jako farář v Českém Těšíně. 


—————

Jan Regner SJ

Jan Regner SJ

kaplan

Narodil se 10. července 1974 v Náchodě. V roce 1995 vstoupil k jezuitům. V letech 1997-2000 studoval filozofii v Krakově. Od srpna 2000 do září 2001 působil jako redaktor v české sekci Vatikánského rozhlasu. V letech 2001-2005 studoval teologii na římské Gregoriánské univerzitě. Od června 2004 do dubna 2007 působil v Praze při kostele sv. Ignáce. V roce 2006 obhájil na KTF UK diplomovou práci. O dubna 2007 připravuje dizertaci z fundamentální teologie ve Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 2010 působí opět v Praze při kostele sv. Ignáce a v Akademické farnosti u Nejsv. Salvátora.

E-mail:  regnerjan(zavináč)gmail.com 

—————

Josef Blaha SJ

Josef Blaha SJ

kaplan

Narodil se 11. července 1963 v Brně. Po studiích na základní škole a gymnáziu v Brně začal v roce 1981 studovat v Litoměřicích teologii. O dva roky později vstoupil tajně do jezuitského řádu. V roce 1988 byl vysvěcen na kněze, působil nejprve v Tišnově a pak v letech 1990-1993 jako studentský kaplan v Brně. Podnikl studijní cesty do Německa, Rakouska, Anglie, Izraele, Belgie a Švédska. V roce 1993 byl na roční studijní postgraduální stáži v Paříži. Od roku 1995 působí jako duchovní v chrámu svatého Ignáce v Praze. Na CMTF UP v Olomouci obhájil v roce 2001 doktorskou práci Tóra a moderní židovská filosofie. Specializuje se na Starý zákon, judaismus a současnou židovskou filosofii. V rámci katedry pastorální a spirituální teologie na CTF UP vyučoval externě moderní židovské náboženské myšlení, nyní přednáší judaismus v Praze. Publikuje v řadě periodik a angažuje se v židovsko-křesťanském dialogu.

E-mail: josefblaha(zavináč)email.cz

—————

Mgr. Zdeněk Dubský

trvalý jáhen

Navštěvuje nemocné doma i v nemocnicích a je k dispozici k duchovním rozhovorům. Po dohodě s rektorem kostela může vést pohřební obřady či udělovat svátost křtu. Je zodpovědný za charitu u sv. Ignáce - CHASIG.

Kontakt: vrátnice jezuitské rezidence, Ječná 2, Praha 2, tel.: 221 990 200

—————

Tereza Novotná

pastorační asistentka

E-mail: tenovo(zavináč)seznam.cz

—————

Eva Ge

katechetka

—————

—————

Jindřich Táborský

kostelník

 

—————

Ing. Jan Blabla

varhaník, sbormistr

Dlouholetý varhaník v kostele sv. Ignáce a sbormistr Svatoignáckého sboru.

—————

Emanuel Vittek

Varhaník

—————