Kalendář aktivit

u kostelů sv. Ignáce a sv. Štěpána v Praze

(říjen 2015 – leden 2016)

 

Říjen

 

3. 10. (so)                      Duchovní obnova pro dospělé

4. 10. (ne)                      „Velké kafe“

6. 10. (út)                      Začínají úterní setkání pro dospělé

                                     Setkání zájemců o křest a o křesťanství

7. 10. (st)                       Zahájení činnosti Právní poradny

                                     Mše sv. s rytmickou hudbou od 19:00 hod.

                                     Setkávání zájemců o biřmování od 18:30 hod.

10. 10. (so)                    Podzimní výlet

18. 10. (ne)                    Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor

19.–22. 10. (po–čt)          Celodenní Eucharistický výstav; možnost uctít ostatky

                                     bl. papeže Jana Pavla II.

27. 10. (út)                     Hudební doprovod mše sv. v 17:30 hod.: sbor AVE

                                     z AG Velehrad; od 18:30 hod. koncert

 

Listopad

 

1. 11. (ne)                      „Velké kafe“

                                     Hudební doprovod mše sv. v 17:30 hod.: Chrámový

                                     pěvecký sbor Ignis

2. 11. (po)                      Hudební doprovod mše sv. v 19:00 hod.: Svatoignácký

                                     sbor (Rekviem)

7. 11. (so)                      Duchovní obnova pro dospělé

8. 11. (ne)                      Koncert od 18:30 hod.: Karel Růžička, Šalamounovy

                                     písně pro mezzosoprán, saxofon a varhany. Účinkují:

                                     W. Walterová, R. Fojtíček, P. Kšica

15. 11. (ne)                    Koncert: sbor Šumavan (Requiem)

28. 11. (so)                    Vyrábění adventních věnců

29. 11. (ne)                    1. neděle adventní

                                      Adventní ztišení s ikonami

 

Prosinec

 

4. 12. (pá)                       Rorátní mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod.

4. 12. (pá)                       Koncert 1. LF UK: Rekviem (v kostele sv. Štěpána)

5. 12. (so)                       Duchovní obnova pro dospělé

                                      Setkání dětí se sv. Mikulášem od 16:30 hod.

6. 12. (ne)                      „Velké kafe“

                                      Adventní ztišení s ikonami

                                      Při bohoslužbách sbírka na bohoslovce

11. 12. (pá)                     Rorátní mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod.

13. 12. (ne)                     Hudební doprovod mše sv. v 17:30 hod.: Chrámový

                                      pěvecký sbor Ignis

                                      Adventní ztišení s ikonami

18. 12. (pá)                     Rorátní mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod.

24. 12. (čt)                      Mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi, v 16:00 hod.

                                      Půlnoční mše sv. ve 24:00 hod.

                                      Zapojení do akce Pražské betlémy

25. 12. (pá)                    „Velké kafe“

                                      Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.:

                                      Svatoignácký sbor

31. 12. (čt)                      Mše sv. ve 23:00 hod.

 

Leden

 

3. 1. (ne)                        „Velké kafe“

2. 1. (ne)                        Duchovní obnova pro dospělé

10. 1. (ne)                      Hudební doprovod mše sv. v 17:30 hod.: Chrámový

                                     pěvecký sbor Ignis

 

 

Přijďte – jste vítáni!

 

Není-li uvedeno jinak, všechny aktivity se konají v kostele sv. Ignáce

na Karlově náměstí či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).