Biblická setkání nad Starým zákonem

Setkání připravuje P. Josef Blaha SJ a konají se třikrát měsíčně v úterý od 18:30 hod. v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). 

---

Naše první setkání bude v úterý, 3.listopadu. Je to v „dušičkovém“ období, a budeme se zamýšlet nad tématem věčného  života, jak jej chápou naši starší sestry a bratři ve víře, Židé. V biblicko – starozákonní době nebyla  žádná představa věčného života – ten, kdo žil dobře, tomu Tóra slibovala požehnání v tomto životě, dlouhý život, manželku, která mu dá hojnost dětí, bohatství, atd. Ale změna nastává pod vlivem helénismu – ve druhé Makabejské knize můžeme číst, že je vzkříšení mrtvých – je to myšlenka, kterou přijímá farizejský judaismus Ježíšovy doby.

Při našem druhém setkání v úterý 10. listopadu budeme uvažovat nad biblickým králem Saulem a nad  tím, jak tento král vyvolával ducha mrtvého Samuela – něco, co Tóra přísně zakazuje. Budeme se zamýšlet i nad Saulovým pronásledováním krále Davida i nad tím, jak David nechtěl nikdy zabít  pomazaného Páně, doslova Pánova Mesiáše. Saul byl tragická osobnost – a  to i jeho smrt. Poslušnost Božího zákona vede k pravdě a k životu.

V měsíci listopadu se nachyluje konec církevního roku a začátek adventu – v této souvislosti není bez zajímavosti zamyslet se při našem  třetím setkání dne 17.listopadu nad kapitolu čtyřicátou a částečně i  následujícími kapitolami proroka Izajáše, které mluví o velkém osvobození židovského národa z babylonského zajetí. Boží úmysly vedou k pokoji, osvobození a k vykoupení. A nad tím při tomto posledním listopadovém setkání budeme rozjímat.

                                                                                                                                              P. Josef Blaha SJ