U kostela sv. Ignáce fungují tři poradny: rodinná, právní a finanční.