CHASIG 

Charita u sv. Ignáce (CHASIG) působí při našem kostele od roku 2002. V rámci projektu Arcidiecézní charity Praha "Adopce na dálku" finančně podporujeme ve studiu čtyři děti (dívku z Ugandy, chlapce a dvě dívky z Indie), zapojujeme se do Tříkrálové sbírky, provozujeme nástěnku sociální výpomoci a pomáháme potřebným. Ve Zpravodaji pravidelně zveřejňujeme bilanci své činnosti. Zodpovědnou osobou CHASIGu je jáhen Zdeněk Dubský.