Katecheze

Katecheze (výuka náboženství) pro děti

pondělí       16:15 - 17:15    skupina dětí ml. šk. věk úterý          16:30 - 17:30   skupina dětí ml. šk. věk středa        14:30 - 15:20    skupina dětí st. šk....

—————

Příprava na křest

Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě, se mohou obrátit na P. Josefa Čunka SJ. Dospělý, který chce být pokřtěn, se může obrátit na P. Josefa Čunka SJ. Setkání nových zájemců o křest (příprava na křest) začne probíhat v úterý 6. října 2015 od 18:30 hod. Přihlašovat se můžete na email:...

—————

Příprava na biřmování

Setkávání zájemců o biřmování (příprava na biřmování) začne ve středu 7. října 2015 od 18:30 hod. Přihlašovat se můžete v sakristii kostela či na e-mail: ignac@jesuit.cz (obdržíte zde i bližší informace).

—————

Katecheze (výuka náboženství) dětí

S nejmenšími o Bohu Výuka náboženství pro maličké (batolata, předškoláky…): Program je složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti, říkadel, pohádek, zpívání… Doprovod dětí je přítomen po celou dobu setkání. Vítáni jsou i mladší sourozenci dětí... Je připraveno zázemí i pro ně. V pátek...

—————

Příprava k prvnímu svatému přijímaní a svátosti smíření dětí

Příprava k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření je individuální - vzhledem k vědomostem a časovým možnostem dětí. V případě zájmu kontaktujte katechetku Evu Ge nebo pastorační asistentku Terezu Novotnou.

—————