Sbory

Liturgická schola

Liturgická schola u sv. Ignáce přijme nové členy. Zpíváme výhradně při nedělní mši svaté v 9:00 a výjimečně i o slavnostech a větších svátcích na večerní mši svaté. Našim repertoárem jsou hlavně mešní ordinária a žalmy zhudebněné B. Korejsem. Přijmeme mezi sebe muže i ženy. Pro více informací...

—————

Svatoignácký sbor

Svatoignácký sbor (SIS) působí při našem kostele od roku 1960. Jeho historie je úzce spjata s osobou vedoucího sboru a dlouholetého varhaníka kostela sv. Ignáce, Ing. Janem Blablou. Pravidelně doprovází slavnostní okamžiky liturgického roku a nedělní latinské bohoslužby v 11:00 hodin. Zkoušky...

—————

Ignis

Ignis
  Chrámový pěvecký sbor Ignis je smíšeným sborem zaměřeným na klasickou hudbu určenou k doprovodu liturgie při bohoslužbách. Byl založen na podzim r. 2009 tehdejším varhaníkem v kostele sv. Ignáce Tomášem Pindórem a původně sestával z tamních farníků. Již počátkem roku 2010 vzniká jeho...

—————

Rytmig

Schola Rytmig má již desetiletou tradici. Schází se 2x týdně a tvoří příjemné společenství studentů a mladých pracujících, kteří chválí a oslavují Boha svými hudebními schopnostmi. Začínají vždy v říjnu a končí s koncem vysokoškolského akademického roku. Ve svémrepertoáru mají i vlastní písně,...

—————